Acte necesare

Pentru înregistrarea unui dosar de executare sunt necesare următoarele documente:

În cazul executării silite imobiliare, se va achita la sediul biroului suma de 200 RON, reprezentând contravaloarea taxelor perceputen de Cartea Funciară privind intabularea somaţiei, eliberarea unui extras de informare privind imobilul care se execută şi alte activităţi specifice executării silite imobiliare.

În cazul în care se impune necesitatea efectuării unei expertize pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului urmărit, creditorul va trebui să avanseze onorariul expertului tehnic, onorariu ce va fi stabilit de către acesta din urmă în functie de complexitatea lucrării.

Onorariul executorului judecătoresc şi cheltuielile de executare silită se stabilesc de comun acord cu creditorul, în temeiul Ordinului 2550/C/2006 privind onorariile minimale şi maximale pentru activitatea desfăşurată de către executorii judecătoreşti precum şi luând în considerare dispoziţiile Legii 151/2011 pentru modificarea alin.(1) al art. 37 din Legea 188/2000 privind executorii judecătoreşti. De asemenea, se stabileşte de comun acord şi suma care va fi avansată de creditor pentru declanşarea executării silite.

NOTĂ:

Modele de cereri şi orice alte documente standard necesare deschiderii dosarului de executare silită, se gasesc de la sediul biroului nostru.

Telefon: 0754 264 801

Testimoniale

“Este o persoană deosebită, capabilă să lucreze intens şi să furnizeze la timp soluţiile aşteptate, nefăcând compromisuri la calitatea serviciilor furnizare.”

Marius Miclea - True Art