Birou executor Sibiu | Hunedoara | Alba

» Cu respectarea principiilor: independenţei profesionale, probităţii, confidenţialităţii, eficacităţii şi perseverenţei , Biroul Executorului Judecătoresc CONSTANTIN ANDRADA-IULIANA, desfăşoarş activităţi de executare silită şi consultanţă, având ca scop recuperarea cu celeritate a creanţelor comerciale, civile ori izvorâte din cauze penale, creanţe constatate printr-o hotarâre judecătorească sau alte titluri executorii: bilete la ordin, CEC-uri, contracte de împrumut, contracte de leasing.

» De asemenea, aduce la îndeplinire hotărîri judecătoreşti privind: încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului, desfiinţări de lucrări sau construcţii, evacuări, puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri, întocmind şi procese verbale de constatare în cazul ofertei reale de plată urmate de consemnare. Procedează la recuperarea de autovehicule şi vehicule comerciale, utilaje şi echipamente de la clienţii rău-platnici ai societăţilor de leasing.

Înainte de promovarea acţiunilor în instanţă sau pe parcursul judecării acestora, biroul nostru realizează punerea în întîrziere a debitorilor prin notificări sau convocări la conciliere directă, constatări ale stărilor de fapt sau inventarieri de bunuri, aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă şi anume: poprirea asigurătorie, sechestrul asigurător, sechestrul judiciar.

» Competenţa teritorială a biroului nostru se întinde pe tot cuprinsul judeţelor Sibiu-Hunedoara-Alba, în toate localităţile aferente acestor judete.

Îndeplinirea atribuţiilor privind executarea silită, în oricare din formele admise de lege, se va realiza întotdeauna în interesul clientului, cu respectarea strictă a cadrului juridic care reglementează activitatea executorilor judecătoreşti.

Telefon: 0754 264 801

Testimoniale

“Este o persoană deosebită, capabilă să lucreze intens şi să furnizeze la timp soluţiile aşteptate, nefăcând compromisuri la calitatea serviciilor furnizare.”

Marius Miclea - True Art