Servicii oferite de biroul nostru

    -  Evacuări;

    -  Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;

    -  Vizitarea minorului;

    -  Puneri în posesie, predări de bunuri

    -  Urmărirea mobiliară a creanţelor;

    -  Urmărirea imobiliară a creanţelor;

Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.

Telefon: 0754 264 801

Testimoniale

“Este o persoană deosebită, capabilă să lucreze intens şi să furnizeze la timp soluţiile aşteptate, nefăcând compromisuri la calitatea serviciilor furnizare.”

Marius Miclea - True Art